VIDEO QUẢNG CÁO

 • — Video thương hiệu KATE mùa thu đông 2017 (60s) —
  CM
 • — Video thương hiệu KATE mùa thu đông 2017 (30s) —
  CM
 • — Quảng cáo bột lông mày KATE 3D (15s) —
  CM
 • — Quảng cáo phấn mắt KATE (15s) —
  CM

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MAKEUP HOW TO USE MOVIE
PLAY
KATE BROWN SHADE EYES N
THÔNG TIN SẢN PHẨM
PLAY
KATE 3D EYEBROW COLOR
THÔNG TIN SẢN PHẨM

MUSE

MEISA KUROKI

VIDEO QUẢNG CÁO

中条あやみ

KATE TOKYO